ÇAĞRI METNİ

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2

"Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2 : Kapalı Çarşı"

İstanbul’a hayat veren semtler arasında ilk sırada yer alan Süleymaniye; tarih, medeniyet, sosyal hayat, mimarî, şehircilik, kültür tarihi, ilmî çalışmalar, din ve dinler tarihi gibi pek çok alanda ilklerin meydana getirildiği bir mekândır. Daha pek çok isim ve alan Süleymaniye ile birlikte anılabilir. Bununla birlikte bu alanların hepsinin ortak noktası olan iktisat ve etrafında şekillenen iktisadî hayat ayrı bir önem arz etmektedir.

Süleymaniye ve iktisadî hayat denilince akla gelen ilk merkez “Kapalı Çarşı”dır. “Kapalı Çarşı” bugün sadece mekân olmanın ötesinde, içerisinde pek çok düşünceyi de barındıran kültürel bir kavram hâline dönüşmüştür. “Kapalı Çarşı” bir medeniyet merkezi, tarihle gelecek arasında köprü, bunların da ötesinde tekrar tekrar okunmayı bekleyen “yazma eser” niteliğinde bir kitaptır. Bu özellikler, “Kapalı Çarşı”yı ayrıntılı bir şekilde çalışmayı zorunlu hâle getirmiştir. Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) yaşadığı ve yaşattığı Süleymaniye’ye yeni bir katkıda bulunmak amacıyla “Kapalı Çarşı”yı başta iktisadî hayat olmak üzere çeşitli bakış açılarıyla ele almayı planlamakta ve "Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2 : Kapalı Çarşı"'yı düzenlemektedir.

Bu sempozyum, KOCAV’ın 2007 yılında gerçekleştirdiği ve 2010 yılında kitap olarak bildirilerini bir araya getirdiği “Süleymaniye: Şehir ve Medeniyet” sempozyumunun devamıdır. KOCAV yaşadığı semte karşı bir sorumluluk hissetmekte ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek istemektedir. Buradan hareketle Uluslararası Süleymaniye Sempozyumunun ikincisini gündemine almış ve “Kapalı Çarşı” ve “Kapalı Çarşı çerçevesinde oluşan iktisadî hayat”ı ana tema olarak düşünmüştür. Bu ana tema çerçevesinde alt başlıklar belirlenmiştir. Alanlarının uzmanı akademisyenlerden oluşan kurulların danışmanlığında gerçekleşecek olan sempozyum sizlerin de katkısıyla bilim dünyamızda yeni ufuklar açacaktır.

25-27 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenecek olan uluslararası sempozyuma sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

Düzenleme Kurulu Adına
KOCAV Başkanı
Av. Dr. Ali ÜREY

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Murat Elmalı
 • Prof. Dr. Ümran Ay
 • Prof. Dr. Zekai Kardaş
 • Doç. Dr. Mehmet Sait Türkhan
 • Doç. Dr. Mesut Aytekin
 • Doç. Dr. Necmettin Özmen
 • Dr. Öğr. Üyesi Canan Özge Eğri
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Karakaya
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalkan

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Abdigani Halilov (Kırgız Milli Devlet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Aliye Erol (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Alpaslan Aşık (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Aras Neftçi (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Azmi Özcan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ceenbek Alimbaev (Türkiye-Manas Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Cengiz Buyar (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna (Özbekistan Bilimler Akademisi)
 • Prof. Dr. Erhan Afyoncu (Milli Savunma Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Erhan Akkaş (Sakarya Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Emina Karo (International Balkan University)
 • Prof. Dr. Fethi Gedikli (İstanbul Üniversitesi)
 • Assoc. Prof. Ganizhamal Kushenova (L.N. Gumilyov Eurasian National University)
 • Doç. Dr. Gökçen Kılınç Ürkmez (Bursa Teknik Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Dr. Gülzada Stanaliyeva (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu (Medeniyet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İsmail Coşkun (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mesut Aytekin (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmed Ganic (International University of Sarajevo)
 • Prof. Dr. Mehmet Arslan (El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet Bulut ( İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mustafa Aslan (Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Dr. Pervin Godsizad (Bünyâd-ı Dairetü’l-Maarif-i İslâmi)
 • Prof. Dr. Nalan Türkmen (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nihat Öztoprak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Onur Akyol (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Rabia Hoş (Rhode Island Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Senad Busatlic (International University of Sarajevo)
 • Prof. Dr. Suphi Saatçi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Türkoğlu (İstanbul Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şevket Kamil Akar (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Tahsin Görgün (29 Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Tayfun Amman (Sakarya Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ümit Sarı (İstanbul Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan (İbn Haldun Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yusuf Yurdigül (Atatürk Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yücel Oğurlu (Balıkesir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar
 • Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
 • Prof. Dr. Ahmet Yörük
 • Av. Dr. Ali Ürey
 • Prof. Dr. Ali Akyıldız
 • Dr. Aydın Yüksel
 • Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat
 • Beşir Ayvazoğlu
 • Prof. Dr. Mehmet Bulut
 • Prof. Dr. Sadettin Ökten
 • Prof. Dr. Selçuk Mülayim
 • Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu
 • Prof. Dr. Tevfik Güran

Sekreterya

 • Ali Kürşat Sak
 • Beyza Karakaya
 • Araş. Gör. Esra Gültekin
 • İbrahim Biz

 

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2 : Kapalı Çarşı

ALT BAŞLIKLAR

 • Kapalıçarşı ve alışveriş kültürü
 • Kapalıçarşı ve azınlıklar
 • Kapalıçarşı ve çalışma hayatı
 • Kapalıçarşı ve demografik yapı
 • Kapalıçarşı ve dini hayat
 • Kapalıçarşı ve ekonomi
 • Kapalıçarşı ve edebiyat
 • Kapalıçarşı ve eğitim
 • Kapalıçarşı ve hukuk
 • Kapalıçarşı ve kentleşme
 • Kapalıçarşı ve kültür
 • Kapalıçarşı ve mimari
 • Kapalıçarşı ve mekân
 • Kapalıçarşı ve tarih
 • Kapalıçarşı ve ticaret
 • Kapalıçarşı ve turizm
 • Kapalıçarşı ve sanat
 • Kapalıçarşı ve siyaset
 • Kapalıçarşı ve zanaatlar

Yukarıda belirtilen konular dışında Kapalıçarşı ile ilgili sosyal, beşerî, iktisadi ve benzeri konular da sempozyum alt başlıklarına dahil edilecektir.

BİLGİ

Bildiri özetleri, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır. Gönderilecek özetlerde sunulacak konunun tanımı yapılmalı, amacı ve yöntemi belirtilmeli, bildirinin olası sonuçlarına dair kısa bilgi verilmelidir.

Notlar

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu

Diller

Sempozyum dilleri Türkçe, Türk lehçeleri, İngilizcedir. Sempozyum çevrimiçi (online) ve yüz yüze yapılacaktır, bir katılımcı sempozyuma sadece bir bildiri ile katılabilecektir.

Bildiri Özeti

Bildiri özetleri, en az iki bilim kurulu üyesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, ilgililere e-posta ile duyurulacaktır

Yurt dışı

Sempozyuma yurt dışından katılacak araştırmacılar bildirilerini on-line ya da yüzyüze sunabilirler.

The Chicago Manual of Style

Bildiriler “The Chicago Manual of Style (17 th Edition, Notes and Bibliograph)” atıf ve gönderme düzeni dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Bildiri Özeti

Bildiri özetinde bildiri sahibinin / sahiplerinin adı soyadı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

Yurt içi

Sempozyuma yurt içinden katılacak araştırmacıların ulaşım ve konaklama giderleri KOCAV tarafından karşılanacaktır.

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2: Kapalı Çarşı

ÖNEMLİ TARİHLER

 • 5 Nisan 2024

 • 7 Haziran 2024

 • 28 Haziran 2024

 • 1 Ekim 2024

 • 11 Ekim 2024

 • 25-26-27 Ekim 2024

 • 28 Mart 2025

Galeri

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu

 • Hepsi
 • 1
 • 2
 • 3

Süleymaniye 1

Kapalı Çarşı

Süleymaniye 3

Nuruosmaniye Kapalı Çarşı ve Haliç

Süleymaniye 2

Kapalıçarşı Çatılar

Süleymaniye 2

Süleymaniye

Süleymaniye 2

Kapalı Çarşı Damları

Süleymaniye 3

Kapalı Çarşı Damları

Süleymaniye 1

Süleymaniye

Süleymaniye 3

Kapalı Çarşı Damları

Süleymaniye 3

Kapalı Çarşı

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

“Bu sempozyum Süleymaniye’ye, yetki¬lilerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek, semtin bir yaşam alanı olarak varlığını sürdürebilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlemiştir.” Av. Dr. Ali ÜREY (KOCAV Başkanı)

Kültür tarihimiz için eşi bulunmaz mekânlardan biri olan Süleymaniye, son yıllarda hızla kirletilmekte, tarihi dokusu ortadan kaldırılmaktaydı. KOCAV bu kıymetli semtin geçmişini ve bugününü masaya yatırmanın ve kamuoyunun dikkatlerini bu semte çekmenin gerekliliğinin şuuruyla, Eminönü Belediyesi ile birlikte “Şehir ve Medeniyet” üst başlığıyla, Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan Darüzziyafe’de, 23-25 Kasım 2007 tarihlerinde Ulusal Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu’nu düzenledi.

İki ayrı salonda gerçekleştirilen sempozyumda Süleymaniye, her yönüyle anlatıldı, tartışıldı, sorunlar ortaya konup çözüm yolları arandı. Özenle seçilen 50’den fazla sunumun yapıldığı sempozyum, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Tebliği metinleri daha sonra KOCAV Yayınları tarafından Süleymaniye (Şehir ve Medeniyet) adıyla kitaplaştırılmıştır.

Galeri

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 1

Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2 : Kapalı Çarşı

BAŞVURU VE KAYIT PROSEDÜRÜ

 1. Sempozyum İstanbul’da düzenlenecektir, katılım ücretsizdir.
 2. Sempozyum dilleri Türkçe, Türk lehçeleri, İngilizcedir. Sempozyum çevrimiçi (online) ve yüz yüze yapılacaktır, bir katılımcı sempozyuma sadece bir bildiri ile katılabilecektir.
 3. Bildiri özetleri, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır. Gönderilecek özetlerde sunulacak konunun tanımı yapılmalı, amacı ve yöntemi belirtilmeli, bildirinin olası sonuçlarına dair kısa bilgi verilmelidir.
 4. Sempozyuma gönderilecek bildiri özetleri sempozyumun alt başlıkları ile ilgili olmalıdır.
 5. Bildiri özetleri/tam metinleri yalnızca e-posta yolu ile form@suleymaniyesempozyumu.org.tr adresine gönderilmelidir. Bildiri özetinde bildiri sahibinin / sahiplerinin adı soyadı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 6. Bildiri özetleri, en az iki bilim kurulu üyesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, ilgililere e-posta ile duyurulacaktır.
 7. Bildiri başvuruları, özet metin olarak kabul edilecektir. Kabul edilmiş ve sempozyumda sunulmuş bildirinin tam metinleri sempozyum öncesi istenecek, sempozyumdan sonra sunum sırasındaki teklifler de dikkate alınarak düzeltilen, sempozyum bilim kurulunca tam metninin basılması kabul edilen bildiriler Sempozyum Kitabı'nda basılacaktır.
 8. Bildiri özetleri 250-300 kelime arasında olmalıdır. Bildiriler “The Chicago Manual of Style (17 th Edition, Notes and Bibliograph)” atıf ve gönderme düzeni dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
 9. Sempozyuma yurt dışından katılacak araştırmacılar bildirilerini on-line ya da yüzyüze sunabilirler. Eğer bu araştırmacılar yüz yüze sunum yapmak isterlerse sadece konaklama giderleri KOCAV tarafından karşılanacak, ulaşım ücretleri kendilerine ait olacaktır.
 10. Sempozyuma yurt içinden katılacak araştırmacıların ulaşım ve konaklama giderleri KOCAV tarafından karşılanacaktır.
 11. Sempozyumda sunulan tebliğler 15 Mart 2025 tarihinde yayınlanmak üzere KOCAV Yayınları tarafından kitap olarak basılacaktır.

FORM

Başvuru Formu

Adres: KOCAV Hacı Arif Bey Konağı

Süleymaniye Mahallesi Ayşe Kadın Hamamı Sokak No: 24 Fatih / İstanbul

Telefon:

Telefon: +90(212) 519 99 70-71
Fax: +90(212) 519 99 72
Cep Telefon: +90(533) 396 30 93

Başvuru Formu

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
İstanbul Üniversitesi Turkiyat